ZALAEGERSZEGTURIZMUS.HU

Üdvözlünk

Zalaegerszegen

Ami itt élmény nekünk, az élmény lehet neked is!

130 éves évforduló Zalaegerszegen

2015-ben 130 éves évfordulóját ünnepeljük annak, hogy 1885. május 13-án rendezett tanácsú (mai fogalmainkkal élve megyei jogú) város lett Zalaegerszeg. Ebből az alkalomból egész éves rendezvénysorozatra készül a város.

130 évvel ezelőtt új fejlődési szakaszba lépett Zalaegerszeg. A rendezett tanácsú várossá alakulás egyik első lépése a helyi képviselő-testület tagjainak megválasztása volt. Svastits Benő alispán 1885. április 22-ére tûzte ki a képviselő-választás napját. Zalaegerszeg lakosainak száma 1885-ben 6434 fő volt (a városban összesen 618 ház állt), így az önkormányzati testületnek a törvény alapján 64 tagból kellett állnia. Ennek felét a legtöbbet adózó polgárok tették ki, akik automatikusan tagjai lettek a testületnek, így a maradék 32 képviselő személyéről szólt az áprilisi szavazás.

Az 1885. május 13-i alakuló ülésen megalakult a város első tisztikara, és dr. Kovács Károly ügyvéd személyében megválasztották a megyeszékhely első polgármesterét. A felelősségteljes feladatra csak ő pályázott egyedül, így – mint az a korabeli beszámolókból kiderül – a jelenlévők közfelkiáltással és lelkes éljenzéssel szavazták meg a város első emberének. Ezt követően került sor a többi tisztségviselő megválasztására is. A képviselők rendőrkapitányt, főjegyzőt, aljegyzőt, ügyészt, orvost, árvaszéki előadót, kültanácsost, pénztárnokot, rendőrbiztost, városgazdát és szállásmestert is választottak. A rendezett tanácsú városban a polgármesterrel együtt ők alkották a tisztikart, mely jóval bővebb volt a korábbi állapotokhoz képest, sőt később számvevő, állatorvos, bába és városi mérnök is került a tisztikarba.

„Ami után hónapokon keresztül vágyva vágytunk, végre elértük. A város nagyközségének óhaja ugyanis a rendezett tanácsú várossá alakulással befejeztetett!” – írta 1885. május 17-én, négy nappal Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá válása után a Zalamegye című újság. A nevezett májusi nap a rendszerváltoztatás után, az 1990-es évektől a Város Napja.

Az évforduló alkalmából készült egy film is Zalaegerszeg 130 címmel.
Ünnepeljük együtt 2015-ben a 130 éves évfordulót!

MINDENKI EGERSZEGRE!

Oszd meg, hogy más is lássa: